OPEN CALLS

WASP STUDIOS in partnership with FUNDATIA FIKSDAL DANS from Oslo offers a residency opportunity for six artists, who want to explore the triad art – architecture – ecology within “Future is creActiv” program.

____

The duration of the residency is six weeks and will be held at the WASP Working Art Space and Production, starting from July. Participants are invited to make a project proposal, started from the idea: art as a vehicle for architecture and ecology. They must send a CV and a portfolio at contact@waspmagazine.com

____

The residency is open to all artists who speak English fluently and who are active in any contemporary artistic field. Following the evaluation of the proposals, the selected artists will benefit an artist free, which will include personal expenses, accommodation, transport, equipment and technical staff costs, work space and personalised support of the curator for the whole production process.

Producer: WASP Working Art Space and Production
Partners: Fundația Fiksdal Dans Stiftelse, CRISTIAN STEFANESCU ARCHITECT (a-works | architecture + art)

Developed together with partners FIKSDAL DANS STIFTELSE (Oslo) and CRISTIAN STEFANESCU ARCHITECT (a-works) , EMERGING TOWARDS (FUTURE) aims to develop sustainable infrastructure for research, artistic production and cultural education, as well as broadening access to contemporary art, architecture, design and new media activities. Also, the purpose of this initiative is to break the barriers that stand in the way of access to culture.

____

This project is financed with the support of EEA Grants 2014-2021 within the RO-CULTURE Programme.
The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. More details are available on: www.eeagrants.org and www.eeagrants.ro.
RO-CULTURE is implemented in Romania by the Ministry of Culture through the Project Management Unit. The Programme aims at strengthening social and economic development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage management. The total budget amounts to almost 34 million EUR. For more details access: www.ro-cultura.ro.

RO version:

WASP STUDIOS în parteneriat cu FUNDATIA FIKSDAL DANS din Oslo și Cristian Ștefănescu ( a- works) oferă o oportunitate de rezidențe pentru șase artișticare vor să exploreze triada arta – arhitectură – ecologie în cadrul programului „Future is creActiv”.

____ 

Durata rezidenței este de șase săptămâni și o să se susțină la WASP Working Art Space and Production, începând cu luna iulie. Participanții sunt invitați să facă o propunere de proiect, pornind de la ideea: arta ca vehicul pentru arhitectură și ecologie. Aceasta se va trimite alături de un CV și de un portofoliu la contact@waspmagazine.com

____ 

Rezidența este deschisă tuturor artiștilor care cunosc limba engleză și activează în orice mediu artistic contemporan. În urma evaluării propunerilor, artiștii selectați vor beneficia onorarii, care vor include cheltuieli personale, de cazare și transport, costuri de echipament și personal tehnic, spațiu de lucru și sprijin pe întregul proces al producției din partea curatorului.

EMERGING TOWARDS (FUTURE) punctează barierele care stau în calea accesului la cultură, investind prin activitățile propuse în capitalul uman și în potențialul acestora, ca generator de produse inovatoare, prin dezvoltarea infrastructurii artelor contemporane și antreprenoriatului cultural, prin transfer de cunoștințe și schimburi bilaterale.

____ 

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii pe www.ro-cultura.ro. Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO- CULTURA.